Στον ορίζοντα καπνός / Yafka

Θέρος

0.0/5 rating (0 votes)
  • Εκδοση έντυπου:
    2009 σε CD
  • Τιμή:
    το CD €12
Οι θεριστές είναι:
Αριστείδης Χατζησταύρου, Γιάννης Οικονόμου, Ουρανία Λιαρμακοπούλου, Θόδωρος Κουέλης, Στάθης Στουραίτης, Βασιλική Λεοντάρη, Γιώργος Κοντογιάννης.
Παραθέρισαν μαζί:
Σόλης Μπαρκή, Χρήστος Μπάρμπας, Αλέξης Νόνης, Γιώργος Αργυρίδης, Παναγιώτης Ριζόπουλος, Αριστείδης Τσινάρογλου

εικονογράφηση Αριστείδης Τσινάρογλου (www.artsi.gr)


Προωθήστε την σελίδα σε ένα φίλο